APG - Atlanta Pacific Group

เชื่อมต่อธุรกิจขนาดย่อมกับอเมริกา

APG Blog

มหาวิทยาลัยในจอร์เจีย สถาบันอุดมศึกษาที่เพียบพร้อมสำหรับทุกคน

นักเรียนต่างชาติพากันหลั่งไหลเข้ามายังเมืองแอตแลนตาและโรงเรียนต่าง ๆ ในรัฐจอร์เจียอย่างท่วมท้น เพื่อมาศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ขณะเดียวกันก็ได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนจากทั่วโลก

จอร์เจียก็เหมือนกับอีกหลาย ๆ รัฐในสหรัฐอเมริกาคือมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนให้เลือกมากมายในระดับการศึกษาต่าง ๆ นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรสี่ปีและหลักสูตรขั้นสูงในมหาวิทยาลัย หลักสูตรระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัย และอนุปริญญาจากวิทยาลัยแบบหลักสูตรสองปี นอกจากนี้นักเรียนหลายคนอาจเริ่มต้นด้วยการเรียนสองปีในวิทยาลัยแล้วจึงโอนย้ายไปเรียนหลักสูตรสี่ปีที่สถานศึกษาอื่น

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งมีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ถึง 764,495 คนในช่วงปีการศึกษา 2554/2555 ข้อมูลนี้ได้มาจากรายงานประจำปีของ Open Doors ซึ่งตีพิมพ์โดยสถาบันการศึกษานานาชาติ(Institute of International Education หรือ IIE) ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานควบคุมการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานนี้ได้แสดงให้เห็นว่ารัฐจอร์เจียอยู่ในอันดับที่ 12 ในบรรดารัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา โดยมีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 16,193 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 5.4%สถาบันอุดมศึกษาในจอร์เจียที่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนมากที่สุด ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียในเมืองแอตแลนตา โดยมีนักศึกษาต่างชาติ 4,973 คน สถาบันอื่น ๆ ที่ติดอันดับหนึ่งในห้า ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอ็มโมรี (2,039 คน)มหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตต (GSU 1,578 คน)ซึ่งอยู่ในเมืองแอตแลนตาทั้งคู่ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐจอร์เจีย (UGA1,510 คน)ในเอเธนส์ และวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบซาวันนาห์ (SCAD 1,392 คน)นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนในรัฐนี้มีชาวจีนมากที่สุด 23.16%ตามด้วยอินเดีย (17.1%)เกาหลีใต้ (14.2%)และไต้หวัน (2.6%)

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐ

ระบบมหาวิทยาลัยของจอร์เจีย (University System of Georgia) กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 35 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยวิจัยสี่แห่ง มหาวิทยาลัยประจำภูมิภาคสองแห่ง มหาวิทยาลัยประจำรัฐ 13 แห่ง วิทยาลัยประจำรัฐ 14 แห่ง และวิทยาลัยที่เป็นหลักสูตรสองปีอีกสองแห่ง มีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า 314,000 คน ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2555

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความสำคัญในระบบการศึกษาของรัฐคือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐจอร์เจีย ในช่วงไตรมาสของฤดูใบไม้ร่วงปี 2555 UGA มีนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรีมากกว่า 26,200 คน และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 8,000 คน ในวิทยาเขตหลักที่เอเธนส์ และอีกสี่วิทยาเขต(สองวิทยาเขตอยู่ในเมืองแอตแลนตา) UGA มีหลักสูตรการศึกษามากมายซึ่งครอบคลุมมากที่สุดในรัฐจอร์เจีย โดยมีโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นด้านการแพทย์ กฎหมาย กิจการสาธารณะและต่างประเทศ ธุรกิจ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ศึกษาศาสตร์ และวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน UGA มีหลักสูตรปริญญาตรี 22 หลักสูตร จำนวนมากกว่า 140 สาขา ปริญญาโท 35 หลักสูตร จำนวน 137 สาขา ประกาศนียบัตร 19 หลักสูตร ปริญญาเอก 5 หลักสูตร จำนวน 96 สาขา และประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขากฎหมาย เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

จอร์เจียเทคเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ โดยมุ่งเน้นการศึกษาด้านเทคโนโลยี วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในย่านใจกลางแอตแลนตามีพื้นที่ 400 เอเคอร์ และมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีรวมกว่า 20,000 คน จอร์เจียเทคจัดอยู่ใน 10 อันดับต้นของมหาวิทยาลัยรัฐ มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาของวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตตตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองแอตแลนตาเช่นเดียวกัน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา GSU มีหลักสูตรระดับปริญญามากกว่า 250 หลักสูตร จำนวน 100 สาขาวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยแปดแห่งที่มุ่งเน้นด้านนิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นโยบายศึกษา พยาบาลศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และธุรกิจนักศึกษากว่า 25,000 คน ได้รับความยืดหยุ่นอย่างมากในการลงทะเบียนเรียนไม่ว่าจะเป็นภาคกลางวันหรือภาคค่ำ และสามารถเลือกเรียนที่ GSU ในภาคปกติหรือภาคสมทบได้ด้วย

สถานศึกษาหลักอื่น ๆ ในระบบการศึกษาของรัฐ ได้แก่

- มหาวิทยาลัยเคนเนซอว์สเตตในย่านชานเมืองแอตแลนตา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับสามในแง่ของจำนวนนักศึกษา โดยมีนักศึกษามากกว่า 24,600 คน คณะที่มีชื่อเสียงของ KSU คือ คณะบริหารธุรกิจ และ KSU ยังมีหลักสูตรต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์ การเงิน และศิลปศาสตร์

- มหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้จอร์เจียในเมืองสเตทส์โบโร มีนักศึกษากว่า 20,500 คน มีหลักสูตรศิลปศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมกฎหมายและเตรียมแพทย์ มหาวิทยาลัยจอร์เจียใต้และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวัลโดสตา (มีนักศึกษา 13,000 คน) เป็นสองมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาคในระบบการศึกษาของรัฐซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของรัฐตามลำดับ

- มหาวิทยาลัยเคลย์ตันสเตต มีที่ตั้งอยู่ห่างจากแอตแลนตาไปทางใต้ 15 ไมล์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐสามแห่งในพื้นที่เขตเมืองแอตแลนตา (อีกสองแห่งคือ KSU และโปลีเทคนิคภาคใต้ในมาเรียตตา) และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่สามารถขับรถจากแอตแลนตาไปถึงภายในสองชั่วโมง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐจอร์เจียตะวันตกในแคร์โรลตัน และมหาวิทยาลัยจอร์เจียคอลเลจแอนด์สเตตในมิลเลดจ์วิลล์

- วิทยาลัยจอร์เจียเพอริมิเตอร์ในดันวูดดี ซึ่งเป็นย่านชานเมืองอีกย่านหนึ่งของแอตแลนตา เป็นวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดโดยมีนักศึกษาประมาณ 27,000 คน สถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นในพื้นที่นี้ ได้แก่ วิทยาลัยแอตแลนตาเมโทรโพลิแทนสเตต เกนส์วิลล์สเตต จอร์เจียกวินเน็ตต์ กอร์ดอนสเตต และจอร์เจียไฮแลนด์ส

นอกจากวิทยาลัยหลักสูตรสองปีในระบบมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งแล้ว ยังมีระบบวิทยาลัยเทคนิคของรัฐจอร์เจียที่มีวิทยาลัยหลักสูตรสองปีและสถาบันเทคนิคอีก 25 แห่งที่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเหล่านั้นมากกว่า 32,000 คนต่อปี แม้ว่านักศึกษาหลายคนใฝ่ฝันที่จะเรียนหลักสูตรสี่ปีหรือขั้นสูงกว่าในมหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่วิทยาลัยหลักสูตรสองปีและสี่ปีก็เป็นทางเลือกสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรสี่ปีในมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่กว่าได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่สูงพอที่จะเข้าเรียนในคณะชั้นนำ สามารถเข้าเรียนในวิทยาลัยหลักสูตรสองปีแล้วทำเกรดให้ดีขึ้น จากนั้นจึงขอโอนย้ายไปเรียนในสถาบันที่เป็นหลักสูตรสี่ปีได้ ส่วนคนอื่น ๆ อาจจะเลือกจบปริญญาตรีจากสถาบันที่มีหลักสูตรสี่ปีและเข้าเรียนในหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่กว่า

สถาบันการศึกษาของเอกชน

นอกจากตัวเลือกของการศึกษาของรัฐที่มีให้เลือกมากมายแล้ว ในรัฐจอร์เจียและพื้นที่เมืองแอตแลนตายังมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนอีกมากมาย หลายแห่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรและบางแห่งก็ดำเนินการในลักษณะธุรกิจเอกชน สถานศึกษาเอกชนเหล่านี้มีให้เลือกมากมายตั้งแต่วิทยาลัยศิลปศาสตร์ขนาดเล็กไปจนถึงมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีให้เลือกเรียนในหลายสาขา

สถานศึกษาแห่งใหญ่ที่สุดคือมหาวิทยาลัยเอ็มโมรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีนักศึกษามากกว่า 13,000 คน โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในดีเคเตอร์ซึ่งเป็นชานเมืองของแอตแลนตา เอ็มโมรีเป็นที่รู้จักทั่วโลกว่ามีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ โรงเรียนที่สอนในหลักสูตรปริญญาตรีและวิชาชีพ และระบบการดูแลสุขภาพที่โดดเด่นมาก แม้จะเน้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นหลัก เอ็มโมรีก็ยังมีทุนในการวิจัยมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีอีกด้วย

สถานศึกษาของเอกชนที่มีความโดดเด่นแห่งอื่น ๆ ในพื้นที่แอตแลนตา ได้แก่

- มหาวิทยาลัยโอเกิลธอร์ป เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษามากกว่า 1,000 คน จาก 28 ประเทศ นักศึกษาที่โอเกิลธอร์ปจะมีโอกาสในการฝึกงานในเมืองแอตแลนตาซึ่งเป็นศูนย์รวมขององค์กรธุรกิจมากมายที่มีชื่ออยู่ใน Forbes 500 และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 1,250 แห่ง

- มหาวิทยาลัยเบรนาว เป็นสถานศึกษาศิลปศาสตร์ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 1,800 คน และสูงกว่าระดับปริญญาตรีประมาณ 1,000 คน มีวิทยาเขตสามแห่งในพื้นที่ของแอตแลนตา และอีกสองแห่งในจอร์เจียตะวันตก สาขาที่เปิดสอน ได้แก่ ธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ การจัดการ และการบัญชี

- วิทยาลัยแอกเนสสก็อตต์ เป็นวิทยาลัยศิลปศาสตร์แห่งชาติสำหรับสตรีที่ไม่ขึ้นกับองค์กรใด มีนักศึกษามากกว่า 900 คน ซึ่ง 11 เปอร์เซนต์เป็นนักศึกษาต่างชาติ วิทยาลัยแห่งนี้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าทั้งหมด 34 สาขาหลักและ 31 สาขาย่อย เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เตรียมกฎหมายและเตรียมแพทย์

- มหาวิทยาลัยไลฟ์ในมาเรียตต้า เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษาด้านไคโรแพรคติก

- วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบซาวันนาห์ (SCAD) มีนักศึกษามากกว่า 10,000 คน SCAD เป็นสถานศึกษาแบบไม่แสวงหาผลกำไร มีสำนักงานใหญ่อยู่บนชายฝั่งของรัฐจอร์เจียในเมืองซาวันนาห์ซึ่งเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และมีวิทยาเขตหลักอยู่ในย่านใจกลางเมืองแอตแลนตา นอกจากจะมีสาขาหลักเกี่ยวกับทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงแล้ว ที่ SCAD ยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับศึกษาศาสตร์ การสื่อสาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วย

นี่เป็นแค่ไม่กี่ตัวอย่างจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีอยู่มากมายทั่วรัฐจอร์เจีย รัฐที่นักศึกษาระดับแนวหน้าทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ไม่ว่าจะกำลังมองหามหาวิทยาลัยวิจัยเด่น ๆ ในพื้นที่เมืองหลวงที่พลุกพล่าน หรือวิทยาลัยที่เงียบสงบในเมืองเล็ก ๆ หรือแบบที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองแบบข้างต้น เห็นได้ว่ารัฐจอร์เจียมีสถานศึกษาที่เหมาะกับความต้องการของนักศึกษาทุกคนอย่างแท้จริง

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นประการใด กรุณาติดต่อ Michael Fenton ผ่าน Line ID: michaelfenton

back